img

Кървави разкрития за разстрела на племенника на Гала

/
/
/
834 Views
По-рано стана ясно, че племенникът на водещата на Нова телевизия Гала е бил разстрелян като куче от полицията в САЩ. Именно поради тази причина русокосата фурия липсваше известно време от екрана, разбра ТРГ.

Тя директно заминала при семейството на брат й Петър, за да ги утеши. Загиналото момче се казва Георги (Джордж) Пенев. Неговата сестра Мари сподели сърцераздирателен пост в страницата www.gofundme.com.

Тя написа следното:

„В 2 часа през нощта на 11 декември ме събуди звънът на телефона. Полицай ми каза, че моят брат Джордж, познат на по-голямата част от Бъфало като Пенев е бил прострелян четири пъти в гърдите от полицай от Фредония в понеделник, 10 декември в 1:30 ч. следобяд. Полицаят нямало да бъде обвинен в нищо.

Мари допълва колко добър човек е бил Джордж: „Той имаше удивителната способност да се разбира с всекиго. Толкова обичаше братовчедка ни Мари (това е името на дъщерята на Гала), че когато родителите ни му съобщили, че ще има сестра, той настоял да кръстят и мен Мари“. Тя разказва и спомени за брат си, след което обяснява, че събира пари за погребението и за разходите за адвокат.

Тя разказва и спомени за брат си, след което обяснява, че събира пари за погребението и за разходите за адвокат.

А ето и целият й текст, който е публикуван на английски език:

„I was awoken by a phone call at 2am on December 11th. A police officer told me my brother George, known by most of Buffalo as Penev, was shot four times in the chest by a Fredonia Police Officer on Monday, December 10th at 1:30 in the afternoon. The officer’s attorney stated that the officer will not be charged.

Those of you who were lucky enough to know George were probably also his friend; he had an amazing ability to get along with everyone he met. He was quiet, but every time he spoke was well thought out; with reason and logic, showing wisdom beyond his years.

George had the biggest heart, ever since he was little. He loved our cousin Marie so much that when our parents told him he was going to have a new little sister, he got so excited and insisted I be named Marie too, which is how I was named. When he was playing EMW soccer as a little kid, he would always take an extra snack and drink that the moms brought and make sure I got one too even though I wasn’t on the team. George was the kind of person to literally give you the shirt off his back (or his blanket) and sleep in the cold so that you wouldn’t have to, and he wouldn’t wait for you to ask.

My brother loved living life, the living embodiment of the quote “I’m here for a good time not a long time”. He was always up for going out, ready to spend time with his friends or interact with the world around him. George was one of the very few people I have met in my life who literally seemed to brighten up any room he walked into with his happy-go-lucky attitude and his loud, infectious laugh. He was always smiling his huge ear to ear grin, happiness and positivity radiating from him.

The first time he had a bonfire, he didn’t tell my parents or I he planned to have anyone over. He invited some friends while no one was home, and my parents and I were surprised to see our lawn covered in cars when we arrived later that night. The bonfire was legendary, although there was litter covering our entire yard afterwards. I knew he had quality friends because they would stay over just to help clean up the next day. The first time I ever went to one of his bonfires, he greeted me with “MARIA! You’re at my party!” and his huge smile.

George was taken from us far too soon, leaving empty spaces in hearts all around the world, from Buffalo to Bulgaria.

I am starting this GoFundMe to help cover funeral and service costs, as well as attorney fees, during this difficult time. Please share or donate in order to make more people aware of what happened to George Penev. Thank you to all who took the time to read this, and to anyone affected by the loss of my brother, I am so sorry, yet also thankful that he had so many people who cared about him and loved him so much“.

В превод думите на почерненото момиче са:

„Бях събудена от телефонно обаждане на 2 декември на 11 декември. Полицай ми каза, че брат ми Джордж, известен на повечето от Бъфало като Пенев, е бил застрелян четири пъти в гърдите от полицейски служител от Фредония в понеделник, 10 декември в 1:30 следобед. Адвокатът на офицера заяви, че полицаят няма да бъде обвинен.

Тези от вас, които имаха късмета да познаят Джордж, вероятно са и неговият приятел; той имаше невероятна способност да се разбира заедно с всички, с който се е запознал. Той беше тих, но всеки път, когато говореше, беше добре обмислено; с разум и логика, показващи мъдрост отвъд неговите години.

Джордж имаше най-голямото сърце. Той обичаше братовчедката ни Мари толкова много, че когато нашите родители му казаха, че ще има сестричка, той се развълнува и настоя да бъде и името Мария, което ми е името. Когато играеше EMW футбол като малко дете, той винаги щеше да вземе допълнителна закуска и да пие, че момичетата донесе и да се увери, че имам и едно, макар че не бях в отбора. Джордж беше човекът, който буквално ви даде ризата на гърба си (или одеялото му) и заспа в студа, така че да не ви се налага да го чакате и той няма да чака да попитате.

Брат ми обичаше живия живот, живият вариант на цитата „Аз съм тук за добро време не от дълго време“. Той винаги е бил на излизане, готов да прекарва време с приятелите си или да си взаимодейства със света около него. Джордж беше един от малкото хора, които срещнах в живота си, които буквално сякаш озаряваха всяка стая, в която влизаше, с щастливото си щастливо отношение и силен, инфекциозен смях. Той винаги се усмихваше на огромното си ухо, до ушила усмивка, щастие и позитивност, излъчващи от него.

Първият път, когато имаше огън, той не каза на родителите ми или аз планирах да накарам някого да свърши. Той покани няколко приятели, докато никой не беше вкъщи, а родителите ми и аз бяхме изненадани, че видяхме, че моравата ни е покрита с коли, когато пристигнахме по-късно онази нощ. Огънят беше легендарен, макар че след това имаше отпадъци, покриващи целия ни двор. Знаех, че има качествени приятели, защото те ще останат само за да помогнат за почистването на следващия ден. Първият път, когато отидох на някое от огньовете му, той ме поздрави с „МАРИЯ! Ти си на моята партия! „И огромната му усмивка.

Джордж беше взет от нас прекалено скоро, оставяйки празни места в сърцата по целия свят, от Бъфало до България.

Започвам тази GoFundMe, за да помогна за покриване на разходите за погребения и услуги, както и на адвокатските такси, в този труден момент. Моля, споделете или дарете, за да накарате повече хора да знаят какво се е случило с Джордж Пенев. Благодаря на всички, които отделиха време да прочетат това, и на всеки, засегнат от загубата на брат ми, толкова съжалявам, но и благодарен, че има толкова много хора, които се грижеха за него и го възлюбиха толкова много“.

източник: Марица

Коментирай чрез Фейсбук

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

It is main inner container footer text
Следете ни във Facebook